RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Estem compromesos amb el desenvolupament de polítiques de responsabilitat social corporativa; en recursos humans, respecte al medi ambient, així com en el tracte amb el client, proveïdors i comunitat.

INCLUSIÓ LABORAL

Interfície dissenyada per eliminar barreres tecnològiques.

ESTALVI ENERGÈTIC

Programari ideat per aconseguir l'eficiència energètica.

ABANDÓ DEL PAPER

L'eina permet abandonar completament el format paper.

MENYS EMISSIONS

Reducció de la petjada de CO2 mitjançant l'optimització de processos i recursos.

ESTALVI D'AIGUA

La correcta gestió de gots, manteniments i consums, permet l'estalvi d'aigua.

PREVENCIÓ D'ABOCAMENTS

El correcte manteniment prevé d'abocaments nocius per al medi ambient.

GESTIÓ DE RESIDUS

Implementació i control de processos per a la correcta gestió de residus i reciclatges.

PROVEÏDORS

Optimització en les comunicacions i relació amb proveïdors, aportant professionalitat i fluïdesa.